13 weken echo /
eerste trimester SEO

ETSEO / 13 weken echo en de IMITAS studie

ETSEO is een afkorting voor Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek. Deze echo is beter bekend als de 13 weken echo. 

De ETSEO echo is onderdeel van de wetenschappelijke IMITAS studie. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 weken echo opwegen tegen de nadelen ervan, namelijk;

  • Een vroege echo lijkt in het voordeel van zwangeren. Je kunt dan al vroeg in de zwangerschap weten of het kind een ernstige lichamelijke afwijking heeft
  • Aan de andere kant kan een vroege echo misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid
 
In de studie wordt onder andere bekeken hoeveel zwangeren er – na het uitgebreide gesprek – kiezen voor de 13 weken echo. Ook kijken de onderzoekers naar de ervaringen van zwangeren en professionals. De studie loopt tot 2024. Na de studie beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) of de 13 weken echo definitief wordt ingevoerd in Nederland.
 
Om te kunnen deelnemen aan het onderzoek is counseling vooraf door je verloskundige verplicht. Ook moet je schriftelijk toestemming geven voor het anonieme gebruik van je gegevens.
 
Het Eerste Trimester SEO kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.

Medische informatie

Het doel van de 13 weken echo is om in een vroeg stadium van de zwangerschap te onderzoeken of het kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige lichamelijke afwijkingen, zoals een open schedel, een groot defect in de buikwand of een open rug, kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. Ook kijken we naar de groei van het kindje, het vruchtwater en de placenta.
Het kindje is rond de 13 weken vaak kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 weken echo, maar sommige vaak ernstige afwijkingen zijn vaak al zichtbaar.
We kunnen niet alles zien van het kindje op de echo. Als er geen aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen op de echo, is dit dus geen garantie dat het kindje gezond is. 
 
Soms kunnen we een afwijking zien die kan voorkomen bij een kindje met een chromosoomafwijking. Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet alle ernstige chromosoomafwijkingen gepaard gaan met lichamelijke afwijkingen die te zien zijn bij een 20 weken echo. Als je wilt onderzoeken of jullie kindje een van de 3 meest voorkomende chromosoomafwijkingen heeft, kies dan voor het NIPT onderzoek. (www.pns.nl/NIPT)   
 
Als er een afwijking wordt geconstateerd of vermoed, is een vervolgonderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen. Dit is een GUO II onderzoek; die vindt plaats in een ziekenhuis met een prenataal diagnostisch centrum. Je eigen verloskundige zal ingelicht worden en zij zal het vervolgonderzoek verder regelen. 
 
Zie voor meer informatie over de 13 weken echo: www.pns.nl/13-wekenecho 

Praktische informatie

Het onderzoek duurt zo’n 25-30 minuten. 

Of deze echo uitwendig of inwendig (vaginaal) wordt uitgevoerd hangt af van de stand van de baarmoeder, de ligging van het kind en / of de dikte van je buikwand waar het echo signaal doorheen moet om bij je baarmoeder te komen.

Wij willen jullie vragen geen (kleine) kinderen mee te nemen naar het onderzoek. Het is een lang onderzoek en uit ervaring weten wij dat kinderen het vaak niet interessant genoeg vinden om stil te blijven zitten. Dit onderbreekt de concentratie die nodig is voor ons om het hele onderzoek te doen. 

Soms kan de echoscopist het geslacht van je kindje zien. Zij mag dit helaas echt niet  met jullie delen. Een onderdeel van de IMITAS studie is namelijk het bekijken hoeveel zwangeren er – op basis van het uitgebreide gesprek bij de verloskundige – kiezen voor de 13 weken echo. Het zou onzuivere studieresultaten opleveren wanneer zwangeren op basis van een andere reden (namelijk een geslachtsbepaling) kiezen voor de 13 weken echo. Tijdens de echo ernaar vragen heeft geen zin;)

Dank voor het begrip. 25-