20 weken echo /
tweede trimester SEO

TTSEO, SEO, 20 weken echo?

SEO: Structureel Echoscopisch Onderzoek, bekend als de 20 weken echo. Sinds de komst van de ETSEO, bekend als de 13 weken echo, noemen we de SEO tegenwoordig vaak TTSEO. “TT” staat voor Tweede Trimester. De “ET” in ETSEO staat voor Eerste Trimester.

De 20 weken echo, het tweede trimester SEO dus, kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, maar de voorkeur is tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.

Met het tweede trimester SEO wordt gekeken naar aanwijzingen voor structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind.
Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uit ziet dan normaal. We bekijken het kind van top tot teen. Ook bekijken we of er voldoende vruchtwater is, waar de placenta ligt en of het kindje goed groeit.

Medische informatie

Het kind is rond 20 weken al wat groter en verder ontwikkeld dan rond de 13 weken. Hierdoor kunnen we het kindje bij de 20 weken echo meer in detail onderzoeken.
We kunnen helaas niet alles zien van het kindje op een echo. Als we met de echo geen aanwijzingen zien voor lichamelijke afwijkingen, is dat geen garantie op een gezond kindje. Dit is soms lastig om te beseffen, maar het kan dus zijn dat er wel een afwijkingen blijkt als het kindje geboren is.
Dit komt omdat sommige afwijkingen niet goed zichtbaar zijn op een echo, of omdat bij verdere ontwikkeling de afwijking pas meer zichtbaar wordt.
Gelukkig zijn alle afwijkingen zeldzaam en kunnen we veel afwijkingen ook wel goed zien met een echo.
Soms kunnen we een afwijking zien die kan voorkomen bij een kindje met een chromosoomafwijking. Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet alle ernstige chromosoomafwijkingen gepaard gaan met lichamelijke afwijkingen die te zien zijn bij een 20 weken echo. Als je wilt onderzoeken of jullie kindje een van de 3 meest voorkomende chromosoomafwijkingen heeft, kies dan voor het NIPT onderzoek. (www.pns.nl/NIPT)

Als er een afwijking wordt geconstateerd of vermoed, is een vervolgonderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen. Dit is een GUO II onderzoek; die vindt plaats in een ziekenhuis met een prenataal diagnostisch centrum. Je eigen verloskundige zal ingelicht worden en zij zal het vervolgonderzoek verder regelen.

Zie voor meer informatie over de 20 weken echo; www.pns.nl/20-wekenecho

Praktische informatie

Het onderzoek duurt zo’n 45 minuten.

Wij willen jullie vragen geen (kleine) kinderen mee te nemen naar het onderzoek. Het is een lang onderzoek en uit ervaring weten wij dat kinderen het vaak niet interessant genoeg vinden om stil te blijven zitten. Dit onderbreekt de concentratie die nodig is voor ons om het hele onderzoek te doen. Dank voor het begrip.

We bekijken bij de 20 weken echo ook het geslacht van het kindje. We zullen altijd eerst vragen of je dit al weet of wilt weten.